Vydáno: 1. 1. 2019
568 – Ostatní finanční náklady Na tomto účtu účetní jednotky evidují zejména bankovní poplatky, a dále pojistné. Níže uvedené operace jsou z pohledu ZDP daňově účinným nákladem.