Související články

Účtování o rezervách
Vydáno: 1. 1. 2019
574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv Na tomto účtu účetní jednotky evidují tvorbu a čerpání finančních rezerv, jako je např. rezerva na důchody a obdobné závazky. Náklady evidované na tomto účtu nejsou daňově účinné.