Vydáno: 1. 1. 2019
579 – Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční oblasti Na tomto účtu účetní jednotky evidují náklady vzniklé v důsledku proúčtování dočasného snížení hodnoty finančního majetku formou tvorby opravných položek. Náklady na tomto účtu evidované nejsou daňově účinné.