Vydáno: 1. 1. 2019
583 – Změna stavu výrobků Na tomto účtu účetní jednotky zachycují přírůstky a úbytky vlastních výrobků. Jedná se o daňově účinné náklady (často vzhledem k zůstatku záporné povahy).