Vydáno: 1. 1. 2019
586 – Aktivace materiálu a zboží Na tomto účtu účetní jednotky zachycují aktivaci služeb poskytnutých vnitropodnikovými útvary. Jedná se o daňově účinné náklady záporné povahy.