Vydáno: 1. 1. 2019
587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Na tomto účtu účetní jednotky zachycují aktivaci dlouhodobého nehmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii. Jedná se o daňově účinné náklady záporné povahy.