Vydáno: 1. 1. 2019
591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná Na tomto účtu účetní jednotky evidují předpis daně z příjmů. Náklady na daň z příjmů nejsou daňově účinné.