Vydáno: 1. 1. 2019
641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují tržby v souvislosti s prodejem dlouhodobého nehmotného či dlouhodobého hmotného majetku jiným subjektům. Výnosy na tomto účtu evidované jsou daňově účinné.