Vydáno: 1. 1. 2019
648 – Ostatní provozní výnosy Na tomto účtu účetní jednotky účtují o přebytcích zásob, dále o náhradách za manka a škody v provozní oblasti a v neposlední řadě zde účtují o dotacích na úhradu provozních nákladů. Zároveň prostřednictvím tohoto účtu účetní jednotky provádějí odpis záporného goodwillu a záporného oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.