Vydáno: 1. 1. 2019
661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Na tomto účtu účetní jednotky sledují tržby z prodeje dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku. Výnosy jsou daňově účinné.