Vydáno: 1. 1. 2019
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Na tomto účtu účetní jednotky účtují o nároku na výplatu podílů na zisku účetní jednotce, a dále o umoření diskontu dluhopisu, jakožto rozdílu mezi pořizovací cenou dluhopisu a jeho jmenovitou hodnotou. Tyto výnosy jsou daňově účinné.