Vydáno: 1. 1. 2019
668 – Ostatní finanční výnosy Na tomto účtu účetní jednotky účtují zejména o náhradě mank a škod vzniklých na finančním majetku. Tyto výnosy jsou daňově účinné.