Vydáno: 1. 1. 2019
089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy nerostných ložisek v průběhu jejich životnosti.