Vydáno: 1. 4. 2019
Předmět daně z přidané hodnoty § 2 odst. 1 ZDPHPředmětem úpravy ZDPH je uplatnění daně z přidané hodnoty, která se za stanovených podmínek uplatňuje na zboží a služby.