Vydáno: 1. 3. 2017
Předmět daně z přidané hodnoty § 2 odst. 1 ZDPH Předmětem daně je dodání zboží, pokud je uskutečňuje osoba povinná k dani za úplatu a s místem plnění v tuzemsku. Pod pojem dodání zboží spadá též dodání (převod) nemovitých věcí. Předmětem daně je také poskytování služeb, pokud je uskutečňuje osoba povinná k dani za úplatu a s místem plnění v tuzemsku. Předmětem daně je dále pořízení zboží z jiného členského státu EU, pokud je uskutečněno za úplatu, a to osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena za účelem podnikání. Jestliže se jedná o pořízení nového dopravního prostředku, je toto pořízení předmětem daně i v případě, že pořizovatelem je osoba, která není osobou povinnou k dani, např. občan, který nepodniká.