Vydáno: 1. 3. 2017
Místo plnění při dodání zboží

Způsob dodání zboží

Místo plnění

Právní úprava v ZDPH

bez odeslání nebo přepravy

místo, kde se zboží nachází v době dodání

§ 7 odst. 1

s odesláním nebo přepravou

místo zahájení přepravy nebo odeslání

§ 7 odst. 2

dodání zboží s instalací, montáží

místo instalace, montáže zboží

§ 7 odst. 3

na palubě letadla, lodi či vlaku

místo zahájení přepravy cestujících

§ 7 odst. 4

Při následném dodání zboží dovezeného ze třetí země se za místo plnění považuje členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnost při dovozu zboží. Toto ustanovení se uplatní i v případě dodání zboží do jiného členského státu z tuzemska, které se vykazuje v řádku 20 daňového přiznání, nebo v případě vývozu zboží z tuzemska, které se vykazuje v řádku 22 daňového přiznání.