Vydáno: 1. 4. 2019
Místo plnění při dodání zboží § 7 odst. 1 ZDPHMístem plnění při dodání zboží v případě, že s dodáním zboží není spojena přeprava, je místo, kde dochází k dodání předmětného zboží.