Vydáno: 1. 4. 2019
Plátce daně z přidané hodnoty Plátcem daně se mohou stát pouze osoby povinné k dani, a to ze zákona nebo dobrovolně. Jak vyplývá z § 6 odst. 1 ZDPH, plátcem se nemůže stát osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.