Vydáno: 1. 3. 2017
Registrace k dani z přidané hodnoty § 4a odst. 1 ZDPH Obratem je obecně souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku. Jedná se o úplaty za: