Vydáno: 1. 3. 2017
Osoba povinná k dani z přidané hodnoty se sídlem mimo tuzemsko při uskutečnění plnění § 6c odst. 2 a § 94 odst. 2 ZDPH Plátci daně se stávají i osoby povinné k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku, které uskuteční plnění s místem plnění v tuzemsku a mají povinnost přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění (tzn. povinnost přiznat a zaplatit daň není přechýlena na příjemce tohoto plnění). Tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost přiznat daň. Pro tyto osoby tedy neplatí limit pro povinnou registraci plátce ve výši 1 000 000 Kč. Pokud tyto osoby uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, stávají se plátcem dnem prvního uskutečnění tohoto plnění. Přihlášku k registraci jsou povinny podat do 15 dnů ode dne, kdy se staly plátcem.