Vydáno: 1. 4. 2019
Osoba povinná k dani z přidané hodnoty se sídlem mimo tuzemsko při uskutečnění plnění § 6c odst. 2 a § 94 odst. 2 ZDPH Registrace osob povinných k dani se sídlem mimo tuzemsko při uskutečnění plnění