Vydáno: 1. 4. 2019
Povinná a dobrovolná registrace identifikované osoby § 6g ZDPH Identifikovanou osobou se stane osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu, jež je předmětem daně. Osobou identifikovanou k dani se stává tato osoba dnem prvního pořízení tohoto zboží.