Vydáno: 1. 4. 2019
Osoba povinná přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty § 108 ZDPHOsoby povinné přiznat daň jsou především plátci daně a další vyjmenované osoby, které jsou povinny za stanovených podmínek přiznat nebo zaplatit daň správci daně.