Vydáno: 1. 3. 2017
Dodání zboží pro účely daně z přidané hodnoty § 4 odst. 2 ZDPH Zbožím je pro účely DPH hmotná věc (s výjimkou peněz a cenných papírů), právo stavby, živé zvíře, lidské tělo (a část lidského těla), elektřina, teplo, chlad, plyn a voda.