Vydáno: 1. 3. 2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění § 21 odst. 1 ZDPH Při dodání zboží od 1. 4. 2017 se obecně za datum uskutečnění zdanitelného plnění považuje den dodání zboží, tj. den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.