Vydáno: 1. 4. 2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění § 21 odst. 1 ZDPHPři dodání zboží se obecně za datum uskutečnění zdanitelného plnění považuje den dodání zboží, tj. den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.