Vydáno: 1. 4. 2019
Daňový doklad - obecně § 28 ZDPH Daňový doklad je povinen vystavit plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, a to za každé zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pro:osobu povinnou k dani (např. plátce, osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, zahraniční osobu povinnou k dani),právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání.