Vydáno: 1. 3. 2017
Daňový doklad - obecně § 28 odst. 4 ZDPH Daňový doklad je povinen vystavit plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, a to za každé zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pro: