Vydáno: 1. 3. 2017
Splátkový kalendář § 31 ZDPH Splátkový kalendář může za stanovených podmínek plnit funkci daňového dokladu. Splátkový kalendář přitom musí mít stejné náležitosti jako standardní daňový doklad a musí být součástí nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu podniku, nebo na něj musí být ve smlouvě přímo odkázáno.