Vydáno: 1. 4. 2019
Základ daně z přidané hodnoty § 36 odst. 1 ZDPHZákladem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo případně od třetí osoby.