Vydáno: 1. 3. 2017
Výpočet daně z přidané hodnoty § 37 ZDPH Ve vazbě na stanovení základu daně je stanoven algoritmus výpočtu daně, a to buď ze základu daně (bez daně), nebo z částky za zdanitelné plnění (chápané včetně daně):