Vydáno: 1. 4. 2019
Výpočet daně z přidané hodnoty ! § 37 ZDPH Ve vazbě na stanovení základu daně je stanoven algoritmus výpočtu daně. Při výpočtu daně oběma způsoby vymezenými v § 37 ZDPH by se matematicky mělo dojít ke stejné výši daně.