Vydáno: 1. 4. 2019
Oprava základu daně a výše daně § 42 odst. 1 ZDPH Od 1. 4. 2011 stanoví ZDPH plátci povinnost opravit základ daně a výši daně nejen při zvýšení, ale též při snížení základu daně. V ZDPH jsou přitom vymezeny případy a podmínky, kdy má plátce povinnost opravu základu daně a tím i daně za zdanitelné plnění provést.