Vydáno: 1. 3. 2017
Dodání zboží do jiného členského státu § 13 odst. 2 a § 64 odst. 1 ZDPH Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží, které bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.