Vydáno: 1. 3. 2017
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu (od 1. 4. 2017) § 22 odst. 1 ZDPH Jestliže dodání zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu. Jedná se tedy o úpravu odpovídající postupu při přiznání daně při pořízení zboží z jiného členského státu.