Vydáno: 31. 3. 2016
Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu § 28 odst. 4 písm. a), § 29 ZDPH Plátce, který dodává zboží, na něž se vztahuje osvobození od daně, do jiného členského státu, je povinen vystavit za každé dodání zboží pro jinou osobu, která je registrována k dani v jiném členském státě, daňový doklad obsahující předepsané náležitosti, a to nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu.