Vydáno: 1. 4. 2019
Souhrnná hlášení § 102 odst. 1 ZDPH Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo poskytl službu do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, u nichž se stanoví místo plnění podle základního pravidla (§ 9 odst. 1 ZDPH) a povinnost přiznat a zaplatit daň má jejich příjemce, tj. nejedná se o služby osvobozené od daně.