Vydáno: 1. 3. 2017
Dovoz zboží § 20 odst. 1 ZDPH Dovozem zboží se ve vazbě na vymezení místa plnění rozumí především vstup zboží z třetí země na území Evropské unie. Daň se přitom vybere až v zemi, kde je zboží propuštěno do příslušného režimu, v němž vzniká povinnost přiznat daň při dovozu.