Vydáno: 1. 3. 2017
Vývoz zboží § 66 odst. 1 ZDPH Vývozem zboží se pro účely DPH rozumí výstupní zboží z území Evropské unie na území třetí země. Přičemž současně musí být splněno, že zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, případně bylo zpětně vyvezeno.