Vydáno: 1. 3. 2017
Osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu zboží § 71 ZDPH Osvobození od daně při dovozu zboží se uplatní za splnění stanovených podmínek především v případě, že dováženému zboží je přiznáno osvobození od cla podle příslušných předpisů ES. Okruh zboží, u kterých se osvobození od daně uplatní, a podmínky nutné pro aplikaci osvobození jsou výslovně uvedeny v § 71 ZDPH. Od daně je osvobozen obdobně jako v případě pořízení zboží z jiného členského státu dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku v každém případě bylo osvobozeno od daně, např. dodání lidské krve.