Vydáno: 1. 4. 2019
Základ a výpočet daně z přidané hodnoty § 39 ZDPH Základ a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou povinnou k dani se stanoví obdobně jako při poskytnutí služby v tuzemsku, tj. základem daně je obdržená peněžní částka snížená o daň (viz § 36 ZDPH). Tuto částku musí plátce případně přepočítat na českou měnu a sám daň vypočítat jako z částky v úrovni bez daně [viz § 37 písm. a) ZDPH].