Vydáno: 1. 4. 2019
Základní podmínky pro uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty § 72 odst. 1 ZDPHNárok na odpočet daně má pouze plátce daně za předpokladu, že přijatá zdanitelná plnění použije pro své ekonomické činnosti, a pro účely uskutečnění plnění tímto ustanovením vymezeným.