Vydáno: 1. 3. 2017
Obecné principy osvobození od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně § 63 ZDPH Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně znamená, že se neuplatňuje daň na výstupu, ale je možno uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši ve vztahu k těmto plněním.