Související články

Nárok na odpočet u cizího hmotného majetku
Nárok na odpočet daně u neziskových subjektů
Když dva čtou totéž, nemusí či nechtějí číst vždy totéž
Kordárna je vyřešena, ať žije Nidera
Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet
Několik poznámek k článku "Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání"
Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání
Podvod na dani z přidané hodnoty: Je ručení tou správnou cestou?
Dodání PHM do jiného členského státu
Stačí faktura k prokázání nároku na odpočet DPH?
Odpočet daně z přidané hodnoty u ojetého automobilu
Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu České republiky
Odpočet DPH v poměrné výši podle § 75 ZDPH
DPH v judikátech Soudního dvora Evropské unie
Některé otazníky ohledně zákona o prokazování původu majetku
Absence zápisu v registru plátců DPH
Uplatňování odpočtu DPH při současném poskytnutí dotací z veřejných prostředků
Znalostní test: doktrína "jediného rozumného vysvětlení"
Odpočet při registraci
Odpočet daně z přidané hodnoty u výstavby nájemních bytů
Vyrovnání odpočtu daně a navrhované změny
Legislativní novinky k 5. 3. 2018
Účtování DPH v souvislosti s krácením nároku na odpočet DPH
Nárok na odpočet DPH od 1. 4. 2011 v daňovém přiznání
Soudní výklad některých podmínek pro uplatnění odpočtu DPH
Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce
Identifikovaná osoba a osvobozené zdanitelné plnění
Prodej osiva
Vybrané praktické případy, kdy nelze uplatnit nárok na odpočet DPH
Úroky z nevráceného nadměrného odpočtu
Vydáno: 1. 3. 2017
Prokazování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty § 73 odst. 1 a 2 ZDPH Prokazování nároku na odpočet daně se řídí následujícími pravidly.