Související články

Nárok na odpočet u cizího hmotného majetku
Novela zákona o dani z přidané hodnoty - dokončení
Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně - vyúčtování energií, služeb, správní režie a údržby
Odvolací řízení o zajišťovacím příkazu
Podvod na dani z přidané hodnoty: Je ručení tou správnou cestou?
Co je to použité zboží
Nárok na odpočet u veřejnoprávního subjektu
Konzistence rozsudků SDEU
Hranice ekonomické činnosti u jednorázového prodeje
Nárok na odpočet při neuskutečněném nákupu dceřiné společnosti
Režim podmíněného osvobození od spotřební daně neurčuje, která dodávka je intrakomunitární
Výpočet koeficientu u leasingové společnosti
Vybrané otázky při aplikaci úroku z neoprávněného jednání správce daně - dokončení
Nezákonný zajišťovací příkaz, exekuce a úrok z neoprávněného jednání správce daně - dvě zásadní otázky
Několik poznámek k článku "Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání"
Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání
Ručení příjemce zdanitelného plnění
Nárok na odpočet a sankce v případě podvodu
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
Stačí faktura k prokázání nároku na odpočet DPH?
Nutnost poskytnout informace
Jedno- a víceúčelové poukazy v DPH
Odpočet daně z přidané hodnoty u výstavby nájemních bytů
Odpočet daně z přidané hodnoty u ojetého automobilu
Úroky za dobu zadržování nadměrného odpočtu podruhé
Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu České republiky
Nutnost doručení daňového dokladu
Vývoj judikatury v oblasti zajišťovacích příkazů
Změna důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu
Vybrané otázky při aplikaci úroku z neoprávněného jednání správce daně
Odpočet DPH v poměrné výši podle § 75 ZDPH
Uplatňování DPH ve společnosti v roce 2019
DPH v judikátech Soudního dvora Evropské unie
Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu neobstálo v testu ústavnosti, aneb já nerozumět řeči tvého kmene
Nárok na odpočet u nákupu služeb cestovního ruchu
Absence zápisu v registru plátců DPH
DPH u poukazů v roce 2019
Uplatňování odpočtu DPH při současném poskytnutí dotací z veřejných prostředků
Otázky a odpovědi: Společnost (sdružení) - DPH při dodání do JČS
Znalostní test: doktrína "jediného rozumného vysvětlení"
Odpočet při registraci
Některé otazníky ohledně zákona o prokazování původu majetku
Podle Ústavního soudu je zadržování tzv. nesporné části nadměrného odpočtu DPH správcem daně zkrácením vlastnického práva
Novinky ve zdaňování nemovitých věcí
Když dva čtou totéž, nemusí či nechtějí číst vždy totéž
Kordárna je vyřešena, ať žije Nidera
Kdy nebude potrestáno pozdější přiznání DPH
Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty
Následný daňový podvod a zodpovědnost za něj
Vyrovnání odpočtu daně a navrhované změny
Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet
Kdo je osobou povinnou přiznat nebo zaplatit daň
Legislativní novinky k 5. 3. 2018
Účtování DPH v souvislosti s krácením nároku na odpočet DPH
Dodání PHM do jiného členského státu
Nárok na odpočet DPH od 1. 4. 2011 v daňovém přiznání
Chybějící doklady posudkem nenahradíš
Soudní výklad některých podmínek pro uplatnění odpočtu DPH
Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce
Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně - § 72 odst. 1 zákona o DPH (použití pro ekonomickou činnost plátce)
Identifikovaná osoba a osvobozené zdanitelné plnění
Změny zákona o DPH v daňovém balíčku
"Nekontaktní" dodavatel a nárok na odpočet daně
Prodej osiva
Zvláštní režim u prodeje použitého zboží
Vybrané praktické případy, kdy nelze uplatnit nárok na odpočet DPH
Opravdu se dozvíme, že jsme mohli vědět o daňovém podvodu až po více než 12 letech?
Nárok na odpočet daně u neziskových subjektů
Úroky z nevráceného nadměrného odpočtu
Vydáno: 1. 4. 2019
Prokazování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty § 73 odst. 1 a 2 ZDPHProkazování nároku na odpočet daně se řídí následujícími pravidly.