Vydáno: 1. 3. 2017
Prokazování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty § 73 odst. 1 a 2 ZDPH Prokazování nároku na odpočet daně se řídí následujícími pravidly.