Vydáno: 1. 4. 2019
Zkracování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty § 76 ZDPH Povinnost zkracovat nárok na odpočet daně má plátce v případě, že přijatá plnění použije jak pro svá plnění, u kterých má nárok na odpočet daně, tak i pro svá plnění, u kterých nemá nárok na odpočet daně, tj. plátce uplatňuje odpočet daně v krácené výši.