Vydáno: 1. 4. 2019
Zdaňovací období § 99 a § 99a odst. 1 až 3 ZDPH Základním zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro daný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud: jeho obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl částku 10 000 000 Kč,není nespolehlivým plátcem, není skupinou a změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce ledna příslušného roku.