Vydáno: 1. 4. 2019
Evidence pro daňové účely § 100 odst. 1 až 3 ZDPH Plátce je povinen vést evidenci údajů, které jsou nutné k řádnému plnění jeho daňových povinností, tj. nejen ve vztahu k výsledné dani, ale i ve vztahu k nepeněžitým daňovým povinnostem. Daňovou evidenci pro účely DPH je plátce povinen vést v členění odpovídajícím členění v kontrolním hlášení, daňovém přiznání, příp. souhrnném hlášení. U přijatých zdanitelných plnění je plátce povinen vést v evidenci DIČ osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění. Pokud plátce dodává zboží do jiného členského státu, je povinen vést evidenci v takovém členění, aby sestavil souhrnné hlášení. Evidenci za skupinu vede zastupující člen.