Vydáno: 1. 4. 2019
Řádné daňové přiznání a splatnost daně z přidané hodnoty § 101 odst. 1 ZDPHDaňové přiznání je plátce povinen podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, a to na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí.