Vydáno: 1. 4. 2019
Dodatečné daňové přiznání Jelikož ZDPH neobsahuje speciální úpravu podávání dodatečného daňového přiznání k DPH, postupuje se podle obecné právní úpravy pro podávání dodatečného daňového přiznání uvedené v § 141 DŘ.