Související články

Splátkový a platební kalendář v kontrolním hlášení k DPH
Otázky a odpovědi: Stavební práce prováděné polským podnikatelem - neplátcem DPH
Legislativní novinky k 2. 6. 2019
Novela zákona o dani z přidané hodnoty - dokončení
Kontrolní hlášení DPH za činnost ve společnosti bez právní osobnosti
Legislativní novinky k 18. 4. 2017
Nejčastější chyby v kontrolním hlášení
Oprava základu daně a oprava odpočtu daně, uvádění v kontrolním hlášení
Legislativní novinky roku 2018
Legislativní novinky k 8. 1. 2018
Opravné a následné kontrolní hlášení
Formulářová podání podle daňového řádu ve světle aktuální judikatury
Struktura pro podání kontrolního hlášení
Doručení výzvy související s kontrolním hlášením
Vybrané problémy institutu kontrolního hlášení
Kontrolní hlášení poprvé do 25. února 2016
FVE - zdaňování a tvorba rezerv
Legislativní novinky k 4. 12. 2017
Úvaha nad sankčním systémem v oblasti kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty
Kontrolní hlášení a nález Ústavního soudu
Legislativní novinky k 20. 3. 2017
Uplatňování novely zákona o DPH od 1. 4. 2019
Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH od 1.1.2016
Legislativní novinky k 2. 5. 2019
Informace, koordinační výbory, judikáty v DPH
Kontrolní hlášení v příkladech, 2. část
Daňové doklady a opravné daňové doklady od 1. 4. 2019
Legislativní novinky k 28. 7. 2017
Aktuálně k dani z příjmů právnických osob a kontrolnímu hlášení
Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty k DPH
Letní daňové novinky
Průvodce kontrolním hlášením plátce DPH
Daňový balíček 2019
Kontrolní hlášení v příkladech
Třístranný obchod
Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Inovativní příjmy státního rozpočtu, aneb pokuty za kontrolní hlášení v praxi
Vykazování oprav do kontrolního hlášení
Novinky v daňové a související legislativě během roku 2017
Dodatečné daňové přiznání k DPH a následná kontrolní hlášení
Podávání kontrolního hlášení, porušení souvisejících povinností, pokuty a prominutí pokut
Kontrolní hlášení a mimořádně přísné pokuty
Kontrolní hlášení od 1.1.2016
Dotazy a odpovědi: K podání kontrolního hlášení
Obsahová část kontrolního hlášení
Otázky a odpovědi: Rozdíly dat v elektronické evidenci tržeb
DPH - kontrolní hlášení
Vydáno: 1. 4. 2019
Kontrolní hlášení Kontrolní hlášení (§ 101c ZDPH) je speciálním daňovým tvrzením. Jeho zavedení však nijak nedopadá do povinnosti podávat daňové přiznání a ani souhrnné hlášení. S nástupem kontrolního hlášení odpadla povinnost podávat výpis z evidence pro účely režimu přenesení daňové povinnosti, neboť údaje deklarované v tomto výpisu jsou součástí kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení bude podávat plátce, který za sledované období uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, dále plátce, který uplatňuje odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění nebo z poskytnuté úplaty, a v neposlední řadě plátce, který přijal nebo uskutečnil zákonem vyjmenovaná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.