Vydáno: 1. 4. 2019
Vracení nadměrného odpočtu § 105 odst. 1 ZDPHNadměrný odpočet, kterým se rozumí situace, kdy odpočet daně za příslušné zdaňovací období převyšuje daň na výstupu, je chápán jako vratitelný přeplatek.