Vydáno: 1. 1. 2019
Daň silniční – obecně Daň silniční je přímou daní, jejímž účelem je zdanění užívání pozemních komunikací silničními motorovými vozidly v České republice.