Vydáno: 1. 1. 2019
Předmět daně silniční § 2 ZDSPředmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla.