Vydáno: 1. 1. 2018
Poplatníci daně silniční § 4 ZDSPoplatník daně silniční je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla.