Vydáno: 1. 1. 2019
Osvobození od daně silniční § 3 ZDSOsvobození od placení silniční daně je nejčastěji motivováno veřejnou prospěšností účelu, k němuž je vozidlo používáno. Při osvobození jsou respektovány i ekologické aspekty či mezinárodní smlouvy.