Vydáno: 1. 1. 2019
Vznik a zánik daňové povinnosti u daně silniční § 8 a 9 ZDSDaňová povinnost k dani silniční neboli povinnost platit silniční daň vzniká v kalendářním měsíci, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti, tedy kdy bylo vozidlo registrováno a zároveň bylo používáno k podnikání.